Početna > Novosti > 2022 > Razlike u gustini praha u mlečnim formulama Novalac

Razlike u gustini praha u mlečnim formulama Novalac

Kvalitet i bezbednost hrane su vrlo važni u ishrani odojčadi. Mlečne formule Novalac odlikuju se visokim nivoom bezbednosti tokom čitavog procesa pripreme. Kako bi se osigurala nesmetana proizvodnja čak i tokom pandemije i izazovnih ekonomskih uslova, za proizvodnju mlečnih formula se mogu koristiti različiti ulazni sastojci ili proizvodni pogoni, što može uticati na konačni izgled mlečne formule uz zadržavanje jednake količine i kvaliteta mleka.

Gustina praha utiče na volumen praha u limenci

Manje promene u procesu proizvodnje mlečnih formula mogu uticati na gustinu praha. Veća gustina znači da je volumen praha manji, ali se težina i količina praha ne menjaju. Limenka i dalje sadrži deklarisanu količinu praha iako prah zauzima manji volumen u limenci.

Na gustinu mleka u prahu utiču brojni parametri kao što su način sušenja mleka, korišćeni sastojci i način njihovog uključivanja u formulu, kao i proizvodni proces koji se može razlikovati s obzirom na proizvodni pogon.

Gustina praha i prilagođena veličina merice za optimalan obrok

Zbog razlika u gustini praha mlečne formule proizvođač svakoj limenci dodaje odgovarajuću mericu. Deklarisana količina mleka u prahu za pripremu mleka za odojčeo bezbeđuje se adekvatnom mericom odgovarajućeg volumena. Zbog toga je važno da prilikom pripreme mleka koristite mericu koju ste dobili uz pojedinu limenku. Veličina merice prilagođava se gustini praha pa je i pripremljeno mleko adekvatno.

Razlika u gustini praha roditeljima može ostaviti utisak da u nekim limenkama ima manje praha jer je prah gušći i zbijeniji nego u drugim limenkama. Te razlike ne utiču na težinu proizvoda ni na nutritivnu vrednost mlečne formule. Sve mlečne formule Novalac sadrže količinu praha navedenu na deklaraciji (400 g), a prilagođene isporučene merice garantuju odgovarajuću količinu praha u skladu sa uputstvom za pripremu obroka. Ako je obrok pripremljen prema uputstvu za pripremu, beba će dobiti sve što joj je potrebno za zdrav rast i razvoj.

Novalac se odlikuje strogo kontrolisanim proizvodnim procesima, pri čemu se proizvođač pridržava principa koji su čak i viši od utvrđenih propisa:

  • strog izbor samo najboljih mlekara,
  • kontrola ishrane krava koje daju mleko,
  • stočna hrana bez brašna životinjskog porekla,
  • isključiva upotreba svežeg mleka,
  • sprečavanje prisustva zagađivača (dioksini, pesticidi, nitrati...),
  • mlečna formula Novalac je usklađena sa evropskim i međunarodnim propisima za hranu za posebne prehrambene i zdravstvene namene i mlečne formule za odojčad.

Pre nego što limenka mlečne formule Novalac izađe iz proizvodnje, sprovede se više od 700 kontrolnih testova. Fizička, hemijska i mikrobiološka kontrola sirovina, mleka, vode, opreme, postupka prerade i gotovih proizvoda je stroga i neprestana u svim proizvodnim pogonima. Sve to osigurava savršeni kvalitet i bezbednost tokom čitavog procesa pripreme.