Početna mlečna formula za odojčad

Novalac 1

Novalac 1

početna mlečna formula za odojčad

0–6 meseci

Posebno prilagođena mlečna formula za odojčad

Novalac AC

Novalac AC

posebno prilagođena mlečna formula za odojčad sa kolikama

0–6 meseci

Novalac AR

Novalac AR

mlečna formula prilagođena za ishranu odojčadi sa vraćanjem hrane

0–6 meseci

Novalac IT

Novalac IT

mlečna formula prilagođena za ishranu odojčadi sa zatvorom

0–6 meseci

Novalac Allernova AR

Novalac Allernova AR

preosetljivost odojčadi i male dece na belančevine kravljeg mleka i regurgitacija

0–36 meseci

Za žene u vreme planiranja trudnoće, za trudnice i dojilje