Početna > Klub Novalac > Registracija > Uslovi upotrebe kluba Novalac

Uvjeti uporabe kluba Novalac

Vlasnik i upravitelj Kluba Novalac jeste Medis, farmaceutsko društvo, d.o.o. Upotrebom internet strana i usluga Kluba Novalac prihvatate uslove u celosti i dužni ste ih poštovati. Urednik internet strane može bilo kada promeniti uslove upotrebe i objaviti promene na ovoj strani. O promeni nije dužan izričito obavestiti korisnike Kluba Novalac. Ako se služite Klubom Novalac, znači da se slažete sa promenama uslova upotrebe.

1. Sadržaj Kluba Novalac

Čitav sadržaj Kluba Novalac (tekstovi, grafika, logotipovi, fotografije, crteži, programska oprema i drugi sadržaji) vlasništvo su farmaceutskog preduzeća Medis, d.o.o., ili autora sadržaja. Zabranjeni su prodaja ili nadogradnja sadržaja Kluba Novalac; bez pismene dozvole autora ili ovlašćene osobe zabranjeno je delomično ili u celosti kopirati, razmnožavati, ponovo objavljivati, menjati, skidati i širiti sadržaj Kluba Novalac. Neovlašćena upotreba objavljenih sadržaja Kluba Novalac može značiti kršenje odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te drugih zakona. Korisnicima su dozvoljeni upotreba i pregled sadržaja Kluba Novalac, a pri tome ne smeju da krše autorska prava autora sadržaja. Štampanje sadržaja Kluba Novalac radi pregledavanja i čitanja dozvoljeno je samo u nekomercijalne svrhe. Sadržaj na internet strani Kluba Novalac je informativne prirode, namenjen je isključivo opštem informiranju, a ni u kojem slučaju ne može zameniti lični susret sa lekarom ili stručni savet farmaceuta koji su jedini pozvani za pravilnu procenu i zdravstvene savete o vašim tegobama. Zato je pouzdavanje u sadržaj i informacije objavljene na internet strani Kluba Novalac na sopstvenu odgovornost korisnika.

2. Registracija i zaštita privatnosti korisnika

Registracija i unos podataka u Klub Novalac dobrovoljni su, a korisnicima je osigurana anonimnost. Korisnici se slažu da Medis, d.o.o., i preduzeća grupacije Medis ili za to ovlaštena preduzeća u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka obrađuju njihove lične podatke i lične podatke njihove maloletne dece na neograničeni vremenski period. Prikupljeni podaci obrađuju se radi vođenja baze registrovanih korisnika, praćenja statistike upotrebe internet sajta, radi poštanskog slanja poklona Novalac svakom novo registrovanom korisniku i za povremeno slanje informacija o proizvodima Novalac i novostima. Bilo kada tokom obrade ličnih podataka korisnik može pismeno zahtevati da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestanemo obrađivati njegove lične podatke i da ga o tome tokom sledećih pet dana obavestimo o svom trošku. Registrovani korisnici koji se služe Klubom slažu se sa definicijom svrhe obrade njihovih ličnih podataka i ličnih podataka njihove malodobne dece te dozvoljavaju obaveštavanje na adresu, elektronsku adresu i telefon.

3. Novalacove e-novosti

Prilikom registracije u Klub Novalac prijavljeni ste i na primanje Novalacovih e-novosti. Od dobijanja e-novosti možete se odjaviti bilo kada, a link za odjavu možete naći na dnu svakih primljenih e-novosti.

4. Obaveze korisnika

Klub Novalac namenjen je osobama koje traže informacije o ishrani dece, proizvodima farmaceutskog preduzeća Medis, d.o.o., i druge informacije. Sadržaji u Klubu Novalac dostupni su svim korisnicima, pa i neregistrovanim, međutim pristup određenim sadržajima omogućen je samo registrovanim korisnicima. Korisnici izjavljuju da su svi podaci koje su upisali u prijavni formular na ulaznoj strani Kluba Novalac istiniti i odgovorni su za njihovu verodostojnost. Medis, d.o.o., ne odgovara za netačne podatke koje navode naši korisnici. Korisnici koji su dobili lozinku za pristup internet sadržajima Kluba Novalac dužni su zaštititi lozinku. Ne smeju je zloupotrebljavati ili je otkriti trećoj osobi. Ako ustanove da je neko upao u njihov korisnički račun, dužni su nas o tome odmah obavestiti na info@novalac.rs.

Webmaster internet strane pridržava pravo na sprečavanje pristupa korisniku ako se utvrdi ili sumnja da je korisnik svojim postupcima prouzročio poslovnu štetu farmaceutskom preduzeću Medis, d.o.o., ili ako korisnik na stranama Kluba Novalac objavljuje komentare koji su uvredljivi, neprijateljski nastrojeni ili jezički neprimereni. Takvi komentari biće izbrisani bez upozorenja.

5. Odricanje odgovornosti

Webmaster internet strane nije odgovoran za štetne posledice upotrebe sadržaja Kluba Novalac, za njihovu pravilnost, tačnost, potpunost ili ažurnost; bilo kakvi kvarovi ili gubitak podataka koji su posledica upotrebe Kluba Novalac; eventualna oštećenja programske ili računarske opreme kojom upravljaju korisnici; loše delovanje ili nedelovanje Kluba Novalac zbog smetnji ili nedelovanja internet mreže; smetnje delovanja Kluba Novalac koje su posledica više sile; netačne podatke korisnika koje oni upišu prilikom registracije u Klub Novalac.

6. Reševanje sporova

Eventualne sporove rešavaće nadležni sud u Ljubljani.

Ljubljana, 17. marta 2011.